Finansijski izveštaj DZ "Bečej" na dan 18.09.2020

 

Stanje sredstava na računu Doma zdravlja
Prethodno stanje:
2.154.668,17
Uplate RFZO:
0,00
Uplate od participacije za usluge:
45.781,00
Ostale uplate:
0,00
Isplaćeno:
32.357,20
Stanje na dan 18.09.2020:
2.168.091,97
 
Izvršena plaćanja po namenama
Medicinski i sanitetski potrošni materijal:
0,00
Energenti:
0,00
Prevoz zaposlenih:
0,00
Ostali troškovi:
32.357,20
Lekovi i pomagala:
0,00
Zarade zaposlenih:
0,00
Ukupno:
32.357,20
Izmirenja po dobavljačima: Izmirenja