Finansijski izveštaj DZ "Bečej" na dan 15.06.2024

 

Stanje sredstava na računu Doma zdravlja
Prethodno stanje:
5.424.959,41
Uplate RFZO:
0,00
Uplate od participacije za usluge:
0,00
Ostale uplate:
0,00
Isplaćeno:
1.102,70
Stanje na dan 15.06.2024:
5.423.856,71
 
Izvršena plaćanja po namenama
Medicinski i sanitetski potrošni materijal:
0,00
Energenti:
0,00
Prevoz zaposlenih:
0,00
Ostali troškovi:
1.102,70
Lekovi i pomagala:
0,00
Zarade zaposlenih:
0,00
Ukupno:
1.102,70
Izmirenja po dobavljačima: Nema izmirenja