Finansijski izveštaj DZ "Bečej" na dan 18.04.2019

 

Stanje sredstava na računu Doma zdravlja
Prethodno stanje:
3.749.148,78
Uplate RFZO:
37.918,67
Uplate od participacije za usluge:
92.646,00
Ostale uplate:
0,00
Isplaćeno:
1.085.776,75
Stanje na dan 18.04.2019:
2.793.936,70
 
Izvršena plaćanja po namenama
Medicinski i sanitetski potrošni materijal:
0,00
Energenti:
0,00
Prevoz zaposlenih:
0,00
Ostali troškovi:
14.062,00
Lekovi i pomagala:
1.071.714,75
Zarade zaposlenih:
0,00
Ukupno:
1.085.776,75
Izmirenja po dobavljačima: Izmirenja