Finansijski izveštaj DZ "Bečej" na dan 01.03.2021

 

Stanje sredstava na računu Doma zdravlja
Prethodno stanje:
2.652.725,68
Uplate RFZO:
12.467.938,86
Uplate od participacije za usluge:
41.707,00
Ostale uplate:
13.856,47
Isplaćeno:
14.175.672,93
Stanje na dan 01.03.2021:
1.000.555,08
 
Izvršena plaćanja po namenama
Medicinski i sanitetski potrošni materijal:
0,00
Energenti:
0,00
Prevoz zaposlenih:
0,00
Ostali troškovi:
114.150,20
Lekovi i pomagala:
0,00
Zarade zaposlenih:
14.061.522,73
Ukupno:
14.175.672,93
Izmirenja po dobavljačima: Nema izmirenja