Finansijski izveštaj DZ "Bečej" na dan 24.01.2020

 

Stanje sredstava na računu Doma zdravlja
Prethodno stanje:
4.809.322,52
Uplate RFZO:
0,00
Uplate od participacije za usluge:
147.478,00
Ostale uplate:
0,00
Isplaćeno:
0,00
Stanje na dan 24.01.2020:
4.956.800,52
 
Izvršena plaćanja po namenama
Medicinski i sanitetski potrošni materijal:
0,00
Energenti:
0,00
Prevoz zaposlenih:
0,00
Ostali troškovi:
0,00
Lekovi i pomagala:
0,00
Zarade zaposlenih:
0,00
Ukupno:
0,00
Izmirenja po dobavljačima: Nema izmirenja