Finansijski izveštaj DZ "Bečej" na dan 28.05.2020

 

Stanje sredstava na računu Doma zdravlja
Prethodno stanje:
3.214.449,61
Uplate RFZO:
0,00
Uplate od participacije za usluge:
20.326,00
Ostale uplate:
0,00
Isplaćeno:
10.368,00
Stanje na dan 28.05.2020:
3.224.407,61
 
Izvršena plaćanja po namenama
Medicinski i sanitetski potrošni materijal:
0,00
Energenti:
0,00
Prevoz zaposlenih:
0,00
Ostali troškovi:
10.368,00
Lekovi i pomagala:
0,00
Zarade zaposlenih:
0,00
Ukupno:
10.368,00
Izmirenja po dobavljačima: Izmirenja