Finansijski izveštaj DZ "Bečej" na dan 19.06.2017

 

Stanje sredstava na računu Doma zdravlja
Prethodno stanje:
3.099.001,70
Uplate RFZO:
931.478,76
Uplate od participacije za usluge:
109.973,52
Ostale uplate:
0,00
Isplaćeno:
1.022.358,73
Stanje na dan 19.06.2017:
3.118.095,25
 
Izvršena plaćanja po namenama
Medicinski i sanitetski potrošni materijal:
0,00
Energenti:
0,00
Prevoz zaposlenih:
0,00
Ostali troškovi:
0,00
Lekovi i pomagala:
1.022.358,73
Zarade zaposlenih:
0,00
Ukupno:
1.022.358,73