Finansijski izveštaj DZ "Bečej" na dan 14.06.2018

 

Stanje sredstava na računu Doma zdravlja
Prethodno stanje:
6.370.829,72
Uplate RFZO:
0,00
Uplate od participacije za usluge:
46.813,00
Ostale uplate:
259.608,04
Isplaćeno:
1.725.266,82
Stanje na dan 14.06.2018:
4.951.983,94
 
Izvršena plaćanja po namenama
Medicinski i sanitetski potrošni materijal:
0,00
Energenti:
0,00
Prevoz zaposlenih:
0,00
Ostali troškovi:
0,00
Lekovi i pomagala:
1.725.266,82
Zarade zaposlenih:
0,00
Ukupno:
1.725.266,82