Finansijski izveštaj DZ "Bečej" na dan 17.10.2018

 

Stanje sredstava na računu Doma zdravlja
Prethodno stanje:
4.377.305,28
Uplate RFZO:
1.032.125,00
Uplate od participacije za usluge:
132.023,00
Ostale uplate:
0,00
Isplaćeno:
42.628,00
Stanje na dan 17.10.2018:
5.498.825,28
 
Izvršena plaćanja po namenama
Medicinski i sanitetski potrošni materijal:
0,00
Energenti:
0,00
Prevoz zaposlenih:
0,00
Ostali troškovi:
25.600,00
Lekovi i pomagala:
17.028,00
Zarade zaposlenih:
0,00
Ukupno:
42.628,00