Finansijski izveštaj DZ "Bečej" na dan 11.12.2018

 

Stanje sredstava na računu Doma zdravlja
Prethodno stanje:
11.755.836,15
Uplate RFZO:
0,00
Uplate od participacije za usluge:
131.659,00
Ostale uplate:
127.488,57
Isplaćeno:
6.555.640,72
Stanje na dan 11.12.2018:
5.459.343,00
 
Izvršena plaćanja po namenama
Medicinski i sanitetski potrošni materijal:
0,00
Energenti:
0,00
Prevoz zaposlenih:
0,00
Ostali troškovi:
355.236,97
Lekovi i pomagala:
6.200.403,75
Zarade zaposlenih:
0,00
Ukupno:
6.555.640,72