Finansijski izveštaj DZ "Bečej" na dan 15.08.2019

 

Stanje sredstava na računu Doma zdravlja
Prethodno stanje:
4.643.624,68
Uplate RFZO:
158.197,00
Uplate od participacije za usluge:
55.784,00
Ostale uplate:
99.349,51
Isplaćeno:
204.030,32
Stanje na dan 15.08.2019:
4.752.924,87
 
Izvršena plaćanja po namenama
Medicinski i sanitetski potrošni materijal:
0,00
Energenti:
0,00
Prevoz zaposlenih:
0,00
Ostali troškovi:
0,00
Lekovi i pomagala:
0,00
Zarade zaposlenih:
0,00
Ukupno:
0,00
Izmirenja po dobavljačima: Izmirenja