Finansijski izveštaj DZ "Bečej" na dan 22.01.2018

 

Stanje sredstava na računu Doma zdravlja
Prethodno stanje:
3.546.453,03
Uplate RFZO:
238.041,67
Uplate od participacije za usluge:
80.954,00
Ostale uplate:
0,00
Isplaćeno:
28.474,74
Stanje na dan 22.01.2018:
3.836.973,96
 
Izvršena plaćanja po namenama
Medicinski i sanitetski potrošni materijal:
0,00
Energenti:
0,00
Prevoz zaposlenih:
0,00
Ostali troškovi:
28.474,74
Lekovi i pomagala:
0,00
Zarade zaposlenih:
0,00
Ukupno:
28.474,74