Finansijski izveštaj DZ "Bečej" na dan 22.10.2019

 

Stanje sredstava na računu Doma zdravlja
Prethodno stanje:
3.965.790,27
Uplate RFZO:
294.207,67
Uplate od participacije za usluge:
69.717,00
Ostale uplate:
0,00
Isplaćeno:
313.567,67
Stanje na dan 22.10.2019:
4.016.147,27
 
Izvršena plaćanja po namenama
Medicinski i sanitetski potrošni materijal:
0,00
Energenti:
294.207,67
Prevoz zaposlenih:
0,00
Ostali troškovi:
19.360,00
Lekovi i pomagala:
0,00
Zarade zaposlenih:
0,00
Ukupno:
313.567,67
Izmirenja po dobavljačima: Izmirenja