Finansijski izveštaj DZ "Bečej" na dan 25.06.2019

 

Stanje sredstava na računu Doma zdravlja
Prethodno stanje:
3.650.187,87
Uplate RFZO:
238.382,56
Uplate od participacije za usluge:
71.410,00
Ostale uplate:
198.387,00
Isplaćeno:
0,00
Stanje na dan 25.06.2019:
4.158.367,43
 
Izvršena plaćanja po namenama
Medicinski i sanitetski potrošni materijal:
0,00
Energenti:
0,00
Prevoz zaposlenih:
0,00
Ostali troškovi:
0,00
Lekovi i pomagala:
0,00
Zarade zaposlenih:
0,00
Ukupno:
0,00
Izmirenja po dobavljačima: Izmirenja