Finansijski izveštaj DZ "Bečej" na dan 21.02.2019

 

Stanje sredstava na računu Doma zdravlja
Prethodno stanje:
3.728.817,56
Uplate RFZO:
0,00
Uplate od participacije za usluge:
72.621,00
Ostale uplate:
0,00
Isplaćeno:
423.563,11
Stanje na dan 21.02.2019:
3.377.875,45
 
Izvršena plaćanja po namenama
Medicinski i sanitetski potrošni materijal:
396.510,59
Energenti:
0,00
Prevoz zaposlenih:
0,00
Ostali troškovi:
27.052,52
Lekovi i pomagala:
0,00
Zarade zaposlenih:
0,00
Ukupno:
423.563,11