Finansijski izveštaj DZ "Bečej" na dan 12.12.2019

 

Stanje sredstava na računu Doma zdravlja
Prethodno stanje:
6.727.337,86
Uplate RFZO:
0,00
Uplate od participacije za usluge:
77.547,00
Ostale uplate:
172.198,39
Isplaćeno:
2.519.155,06
Stanje na dan 12.12.2019:
4.457.928,19
 
Izvršena plaćanja po namenama
Medicinski i sanitetski potrošni materijal:
1.585.174,32
Energenti:
0,00
Prevoz zaposlenih:
0,00
Ostali troškovi:
0,00
Lekovi i pomagala:
933.980,74
Zarade zaposlenih:
0,00
Ukupno:
2.519.155,06
Izmirenja po dobavljačima: Izmirenja