Finansijski izveštaj DZ "Bečej" na dan 27.11.2020

 

Stanje sredstava na računu Doma zdravlja
Prethodno stanje:
2.234.884,03
Uplate RFZO:
519.912,14
Uplate od participacije za usluge:
60.449,00
Ostale uplate:
0,00
Isplaćeno:
519.912,14
Stanje na dan 27.11.2020:
2.295.333,03
 
Izvršena plaćanja po namenama
Medicinski i sanitetski potrošni materijal:
519.912,14
Energenti:
0,00
Prevoz zaposlenih:
0,00
Ostali troškovi:
0,00
Lekovi i pomagala:
0,00
Zarade zaposlenih:
0,00
Ukupno:
519.912,14
Izmirenja po dobavljačima: Izmirenja