Finansijski izveštaj DZ "Bečej" na dan 14.08.2018

 

Stanje sredstava na računu Doma zdravlja
Prethodno stanje:
9.257.982,06
Uplate RFZO:
0,00
Uplate od participacije za usluge:
63.743,00
Ostale uplate:
0,00
Isplaćeno:
5.651.464,32
Stanje na dan 14.08.2018:
3.670.260,74
 
Izvršena plaćanja po namenama
Medicinski i sanitetski potrošni materijal:
0,00
Energenti:
0,00
Prevoz zaposlenih:
0,00
Ostali troškovi:
0,00
Lekovi i pomagala:
5.651.464,32
Zarade zaposlenih:
0,00
Ukupno:
5.651.464,32