Finansijski izveštaj DZ "Bečej" na dan 18.04.2018

 

Stanje sredstava na računu Doma zdravlja
Prethodno stanje:
3.061.202,76
Uplate RFZO:
706.416,66
Uplate od participacije za usluge:
64.499,00
Ostale uplate:
0,00
Isplaćeno:
453.620,57
Stanje na dan 18.04.2018:
3.378.497,85
 
Izvršena plaćanja po namenama
Medicinski i sanitetski potrošni materijal:
0,00
Energenti:
436.054,57
Prevoz zaposlenih:
0,00
Ostali troškovi:
17.566,00
Lekovi i pomagala:
0,00
Zarade zaposlenih:
0,00
Ukupno:
453.620,57