Lokacije objekata Doma zdravlja "Bečej"

 

   Lokacije
Centralna zgrada
Rehabilitacija - Jodna Banja
Stomatologija
Deciji Dispanzer
Ambulanta Novo Selo
Zdravstvena stanica Bačko Petrovo Selo
Zdravstvena stanica Bačko Gradište
Ambulanta Radičević
Ambulanta Mileševo
Ambulanta Poljanice
 
 
Apoteka Bečej
Apoteka Bačko Petrovo Selo
Apoteka Bačko Gradište