Untitled Document
   Donorska mreža Vojvodine

Šansa za novi život

Transplantacija ili presađivanje organa danas je u svetu i kod nas prihvaćen i uspešan način lečenja bolesnika, kod kojih je iz bilo kojih razloga došlo do nepovratnog otkazivanja funkcije pojedinog, za život potrebnog organa.

Koji se delovi tela mogu presađivati?

Danas se mogu presađivati organi (bubrezi, jetra, panкreas, srce, pluća) i tkiva (koža, delovi kosti, rožnjača, srčani zalisci).


Kako se dobijaju organi?

Organi se dobijaju od umrlog u boničkoj ustanovi, na način redovnog hirurškog zahvata, kod osoba kod kojih je nastupila moždana smrt.


Šta je moždana smrt?

Kad je mozak nepovratno oštećen, pacijent je moždano mrtav-nema izgleda da se to izmeni. No njegovi organi- srce, jetra, bubrezi, mogu dalje ostati u funkciju i to samo uz podršku savremenih medicinskih aparata. Ovi organi tada mogu biti presađeni drugom čoveku.

Šta je doniranje organa?

Doniranje organa je znak čovekoljublja i plemenitosti, kojom jedna osoba iskazuje svoju želju i nameru da nakon smrti pokloni bilo koji deo tela zbog presađivanja, kako bi se pomoglo teškim bolesnicima.


Ko može biti donor organa ili tkiva?

Svaka osoba je potencijalni davalac organa, ako se za života nije izričito tome protivila. Medicinski uslov za to je da su organi i tkiva u trenutku smrti osobe pogodni za presađivanje.


Šta se događa nakon uzimanja tkiva i organa?

Postupak dobijanja organa odvija se u sterilnim uslovima, u operacionoj sali, koji izvršava tim kvalifikovanih lekara. Darivanje organa ne nagrđuje telo pokojnika i ne odlaže sahranu.


Kako pojedine religije tumače darivanje organa?

Sve svetske religije podržavaju darivanje delova tela smatrajući to činom plemenitosti i ličnog izbora.


Šta treba da učini donor?

Kada osoba za vreme života, odluči da zavešta organe i tkiva nakon svoje smrti, u želji da se spasu životi drugih teško bolesnih ljudi, poželjno bi bilo da tu odluku potvrdi pismenim putem, tako što će popuniti donorsku karticu. Ovu svoju odluku prenesite svojim najbližim prijateljima i rodbini, jer će oni biti prvi kojima će lekari saopštiti konstatovanu moždanu smrt.

Šta je donorska kartica?

Donorska kartica je postala tema za razgovor, izazov za razmišljanje, stvaranje stava u zajednicama ljudi, u prvom redu u porodici. Ujedno predstavlja znak plemenite brige za drugog čoveka.

Kako dobiti donorsku karticu u našem Domu zdravlja?

Da bi dobili donorsku karticu u Domu zdravlja Bečej potrebno vam je malo dobre volje i lična karta. Kod vašeg izabranog lekara možete dobiti formular koji ćete popuniti. Dom zdravlja Bečej će proslediti taj formular Kliničkom centru Vojvodine i za mesec dana će vam stići vaša donorska kartica na kućnu adresu.

 

Donorski informacioni centar Vojvodine

Ako imate nekih pitanja ili želite više da saznate o transplantaciji možete se obrati donorskom informacionom centru na broj telefona 021/520-141.

***Tekstovi su preuzeti od raznih autora i dostupni su javnosti u raznim oblicima.