Финансијски извештај ДЗ "Бечеј" на дан 18.04.2018

 

Стање средстава на рачуну Дома здравља
Претходно стање:
3.061.202,76
Уплате РFЗО::
706.416,66
Уплате од партиципације за услуге:
64.499,00
Остале уплате:
0,00
Исплаћено:
453.620,57
Стање на дан 18.04.2018:
3.378.497,85
 
Извршена плаћања по наменама
Медицински и санитетски потрошни материјал:
0,00
Енергенти:
436.054,57
Превоз запослених:
0,00
Остали трошкови:
17.566,00
Лекови и помагала:
0,00
Зараде запослених:
0,00
Укупно:
453.620,57