Финансијски извештај ДЗ "Бечеј" на дан 22.10.2019

 

Стање средстава на рачуну Дома здравља
Претходно стање:
3.965.790,27
Уплате РFЗО::
294.207,67
Уплате од партиципације за услуге:
69.717,00
Остале уплате:
0,00
Исплаћено:
313.567,67
Стање на дан 22.10.2019:
4.016.147,27
 
Извршена плаћања по наменама
Медицински и санитетски потрошни материјал:
0,00
Енергенти:
294.207,67
Превоз запослених:
0,00
Остали трошкови:
19.360,00
Лекови и помагала:
0,00
Зараде запослених:
0,00
Укупно:
313.567,67
Измирења по добављачима: Измирења