Финансијски извештај ДЗ "Бечеј" на дан 28.03.2023

 

Стање средстава на рачуну Дома здравља
Претходно стање:
3.132.510,24
Уплате РFЗО::
0,00
Уплате од партиципације за услуге:
145.546,00
Остале уплате:
0,00
Исплаћено:
0,00
Стање на дан 28.03.2023:
3.278.056,24
 
Извршена плаћања по наменама
Медицински и санитетски потрошни материјал:
0,00
Енергенти:
0,00
Превоз запослених:
0,00
Остали трошкови:
0,00
Лекови и помагала:
0,00
Зараде запослених:
0,00
Укупно:
0,00
Измирења по добављачима: Нема измирења