Финансијски извештај ДЗ "Бечеј" на дан 14.08.2018

 

Стање средстава на рачуну Дома здравља
Претходно стање:
9.257.982,06
Уплате РFЗО::
0,00
Уплате од партиципације за услуге:
63.743,00
Остале уплате:
0,00
Исплаћено:
5.651.464,32
Стање на дан 14.08.2018:
3.670.260,74
 
Извршена плаћања по наменама
Медицински и санитетски потрошни материјал:
0,00
Енергенти:
0,00
Превоз запослених:
0,00
Остали трошкови:
0,00
Лекови и помагала:
5.651.464,32
Зараде запослених:
0,00
Укупно:
5.651.464,32