Финансијски извештај ДЗ "Бечеј" на дан 18.09.2020

 

Стање средстава на рачуну Дома здравља
Претходно стање:
2.154.668,17
Уплате РFЗО::
0,00
Уплате од партиципације за услуге:
45.781,00
Остале уплате:
0,00
Исплаћено:
32.357,20
Стање на дан 18.09.2020:
2.168.091,97
 
Извршена плаћања по наменама
Медицински и санитетски потрошни материјал:
0,00
Енергенти:
0,00
Превоз запослених:
0,00
Остали трошкови:
32.357,20
Лекови и помагала:
0,00
Зараде запослених:
0,00
Укупно:
32.357,20
Измирења по добављачима: Измирења