Финансијски извештај ДЗ "Бечеј" на дан 19.10.2021

 

Стање средстава на рачуну Дома здравља
Претходно стање:
2.545.524,19
Уплате РFЗО::
0,00
Уплате од партиципације за услуге:
75.544,00
Остале уплате:
0,00
Исплаћено:
10.000,00
Стање на дан 19.10.2021:
2.611.068,19
 
Извршена плаћања по наменама
Медицински и санитетски потрошни материјал:
0,00
Енергенти:
0,00
Превоз запослених:
0,00
Остали трошкови:
10.000,00
Лекови и помагала:
0,00
Зараде запослених:
0,00
Укупно:
10.000,00
Измирења по добављачима: Измирења