Финансијски извештај ДЗ "Бечеј" на дан 27.11.2020

 

Стање средстава на рачуну Дома здравља
Претходно стање:
2.234.884,03
Уплате РFЗО::
519.912,14
Уплате од партиципације за услуге:
60.449,00
Остале уплате:
0,00
Исплаћено:
519.912,14
Стање на дан 27.11.2020:
2.295.333,03
 
Извршена плаћања по наменама
Медицински и санитетски потрошни материјал:
519.912,14
Енергенти:
0,00
Превоз запослених:
0,00
Остали трошкови:
0,00
Лекови и помагала:
0,00
Зараде запослених:
0,00
Укупно:
519.912,14
Измирења по добављачима: Измирења