Финансијски извештај ДЗ "Бечеј" на дан 18.04.2019

 

Стање средстава на рачуну Дома здравља
Претходно стање:
3.749.148,78
Уплате РFЗО::
37.918,67
Уплате од партиципације за услуге:
92.646,00
Остале уплате:
0,00
Исплаћено:
1.085.776,75
Стање на дан 18.04.2019:
2.793.936,70
 
Извршена плаћања по наменама
Медицински и санитетски потрошни материјал:
0,00
Енергенти:
0,00
Превоз запослених:
0,00
Остали трошкови:
14.062,00
Лекови и помагала:
1.071.714,75
Зараде запослених:
0,00
Укупно:
1.085.776,75
Измирења по добављачима: Измирења