Финансијски извештај ДЗ "Бечеј" на дан 19.06.2017

 

Стање средстава на рачуну Дома здравља
Претходно стање:
3.099.001,70
Уплате РFЗО::
931.478,76
Уплате од партиципације за услуге:
109.973,52
Остале уплате:
0,00
Исплаћено:
1.022.358,73
Стање на дан 19.06.2017:
3.118.095,25
 
Извршена плаћања по наменама
Медицински и санитетски потрошни материјал:
0,00
Енергенти:
0,00
Превоз запослених:
0,00
Остали трошкови:
0,00
Лекови и помагала:
1.022.358,73
Зараде запослених:
0,00
Укупно:
1.022.358,73