Финансијски извештај ДЗ "Бечеј" на дан 01.03.2021

 

Стање средстава на рачуну Дома здравља
Претходно стање:
2.652.725,68
Уплате РFЗО::
12.467.938,86
Уплате од партиципације за услуге:
41.707,00
Остале уплате:
13.856,47
Исплаћено:
14.175.672,93
Стање на дан 01.03.2021:
1.000.555,08
 
Извршена плаћања по наменама
Медицински и санитетски потрошни материјал:
0,00
Енергенти:
0,00
Превоз запослених:
0,00
Остали трошкови:
114.150,20
Лекови и помагала:
0,00
Зараде запослених:
14.061.522,73
Укупно:
14.175.672,93
Измирења по добављачима: Нема измирења