Финансијски извештај ДЗ "Бечеј" на дан 21.02.2019

 

Стање средстава на рачуну Дома здравља
Претходно стање:
3.728.817,56
Уплате РFЗО::
0,00
Уплате од партиципације за услуге:
72.621,00
Остале уплате:
0,00
Исплаћено:
423.563,11
Стање на дан 21.02.2019:
3.377.875,45
 
Извршена плаћања по наменама
Медицински и санитетски потрошни материјал:
396.510,59
Енергенти:
0,00
Превоз запослених:
0,00
Остали трошкови:
27.052,52
Лекови и помагала:
0,00
Зараде запослених:
0,00
Укупно:
423.563,11