Финансијски извештај ДЗ "Бечеј" на дан 28.05.2020

 

Стање средстава на рачуну Дома здравља
Претходно стање:
3.214.449,61
Уплате РFЗО::
0,00
Уплате од партиципације за услуге:
20.326,00
Остале уплате:
0,00
Исплаћено:
10.368,00
Стање на дан 28.05.2020:
3.224.407,61
 
Извршена плаћања по наменама
Медицински и санитетски потрошни материјал:
0,00
Енергенти:
0,00
Превоз запослених:
0,00
Остали трошкови:
10.368,00
Лекови и помагала:
0,00
Зараде запослених:
0,00
Укупно:
10.368,00
Измирења по добављачима: Измирења