Финансијски извештај ДЗ "Бечеј" на дан 24.02.2024

 

Стање средстава на рачуну Дома здравља
Претходно стање:
4.340.284,76
Уплате РFЗО::
0,00
Уплате од партиципације за услуге:
0,00
Остале уплате:
0,00
Исплаћено:
1.517,71
Стање на дан 24.02.2024:
4.338.767,05
 
Извршена плаћања по наменама
Медицински и санитетски потрошни материјал:
0,00
Енергенти:
0,00
Превоз запослених:
0,00
Остали трошкови:
1.517,71
Лекови и помагала:
0,00
Зараде запослених:
0,00
Укупно:
1.517,71
Измирења по добављачима: Нема измирења