Финансијски извештај ДЗ "Бечеј" на дан 12.12.2019

 

Стање средстава на рачуну Дома здравља
Претходно стање:
6.727.337,86
Уплате РFЗО::
0,00
Уплате од партиципације за услуге:
77.547,00
Остале уплате:
172.198,39
Исплаћено:
2.519.155,06
Стање на дан 12.12.2019:
4.457.928,19
 
Извршена плаћања по наменама
Медицински и санитетски потрошни материјал:
1.585.174,32
Енергенти:
0,00
Превоз запослених:
0,00
Остали трошкови:
0,00
Лекови и помагала:
933.980,74
Зараде запослених:
0,00
Укупно:
2.519.155,06
Измирења по добављачима: Измирења