Финансијски извештај ДЗ "Бечеј" на дан 22.07.2021

 

Стање средстава на рачуну Дома здравља
Претходно стање:
3.046.665,85
Уплате РFЗО::
0,00
Уплате од партиципације за услуге:
62.443,00
Остале уплате:
0,00
Исплаћено:
447.512,32
Стање на дан 22.07.2021:
2.661.596,53
 
Извршена плаћања по наменама
Медицински и санитетски потрошни материјал:
0,00
Енергенти:
0,00
Превоз запослених:
0,00
Остали трошкови:
447.512,32
Лекови и помагала:
0,00
Зараде запослених:
0,00
Укупно:
447.512,32
Измирења по добављачима: Нема измирења