Финансијски извештај ДЗ "Бечеј" на дан 14.06.2018

 

Стање средстава на рачуну Дома здравља
Претходно стање:
6.370.829,72
Уплате РFЗО::
0,00
Уплате од партиципације за услуге:
46.813,00
Остале уплате:
259.608,04
Исплаћено:
1.725.266,82
Стање на дан 14.06.2018:
4.951.983,94
 
Извршена плаћања по наменама
Медицински и санитетски потрошни материјал:
0,00
Енергенти:
0,00
Превоз запослених:
0,00
Остали трошкови:
0,00
Лекови и помагала:
1.725.266,82
Зараде запослених:
0,00
Укупно:
1.725.266,82