Финансијски извештај ДЗ "Бечеј" на дан 21.01.2022

 

Стање средстава на рачуну Дома здравља
Претходно стање:
1.753.495,12
Уплате РFЗО::
0,00
Уплате од партиципације за услуге:
98.418,00
Остале уплате:
0,00
Исплаћено:
476.369,10
Стање на дан 21.01.2022:
1.375.544,02
 
Извршена плаћања по наменама
Медицински и санитетски потрошни материјал:
0,00
Енергенти:
0,00
Превоз запослених:
0,00
Остали трошкови:
476.369,10
Лекови и помагала:
0,00
Зараде запослених:
0,00
Укупно:
476.369,10
Измирења по добављачима: Измирења