Финансијски извештај ДЗ "Бечеј" на дан 26.03.2020

 

Стање средстава на рачуну Дома здравља
Претходно стање:
4.524.129,05
Уплате РFЗО::
539.518,22
Уплате од партиципације за услуге:
16.402,00
Остале уплате:
0,00
Исплаћено:
0,00
Стање на дан 26.03.2020:
5.080.049,27
 
Извршена плаћања по наменама
Медицински и санитетски потрошни материјал:
0,00
Енергенти:
0,00
Превоз запослених:
0,00
Остали трошкови:
0,00
Лекови и помагала:
0,00
Зараде запослених:
0,00
Укупно:
0,00
Измирења по добављачима: Нема измирења