Финансијски извештај ДЗ "Бечеј" на дан 25.06.2019

 

Стање средстава на рачуну Дома здравља
Претходно стање:
3.650.187,87
Уплате РFЗО::
238.382,56
Уплате од партиципације за услуге:
71.410,00
Остале уплате:
198.387,00
Исплаћено:
0,00
Стање на дан 25.06.2019:
4.158.367,43
 
Извршена плаћања по наменама
Медицински и санитетски потрошни материјал:
0,00
Енергенти:
0,00
Превоз запослених:
0,00
Остали трошкови:
0,00
Лекови и помагала:
0,00
Зараде запослених:
0,00
Укупно:
0,00
Измирења по добављачима: Измирења