Финансијски извештај ДЗ "Бечеј" на дан 17.10.2018

 

Стање средстава на рачуну Дома здравља
Претходно стање:
4.377.305,28
Уплате РFЗО::
1.032.125,00
Уплате од партиципације за услуге:
132.023,00
Остале уплате:
0,00
Исплаћено:
42.628,00
Стање на дан 17.10.2018:
5.498.825,28
 
Извршена плаћања по наменама
Медицински и санитетски потрошни материјал:
0,00
Енергенти:
0,00
Превоз запослених:
0,00
Остали трошкови:
25.600,00
Лекови и помагала:
17.028,00
Зараде запослених:
0,00
Укупно:
42.628,00