Финансијски извештај ДЗ "Бечеј" на дан 22.01.2018

 

Стање средстава на рачуну Дома здравља
Претходно стање:
3.546.453,03
Уплате РFЗО::
238.041,67
Уплате од партиципације за услуге:
80.954,00
Остале уплате:
0,00
Исплаћено:
28.474,74
Стање на дан 22.01.2018:
3.836.973,96
 
Извршена плаћања по наменама
Медицински и санитетски потрошни материјал:
0,00
Енергенти:
0,00
Превоз запослених:
0,00
Остали трошкови:
28.474,74
Лекови и помагала:
0,00
Зараде запослених:
0,00
Укупно:
28.474,74