Финансијски извештај ДЗ "Бечеј" на дан 15.08.2019

 

Стање средстава на рачуну Дома здравља
Претходно стање:
4.643.624,68
Уплате РFЗО::
158.197,00
Уплате од партиципације за услуге:
55.784,00
Остале уплате:
99.349,51
Исплаћено:
204.030,32
Стање на дан 15.08.2019:
4.752.924,87
 
Извршена плаћања по наменама
Медицински и санитетски потрошни материјал:
0,00
Енергенти:
0,00
Превоз запослених:
0,00
Остали трошкови:
0,00
Лекови и помагала:
0,00
Зараде запослених:
0,00
Укупно:
0,00
Измирења по добављачима: Измирења