Финансијски извештај ДЗ "Бечеј" на дан 11.12.2018

 

Стање средстава на рачуну Дома здравља
Претходно стање:
11.755.836,15
Уплате РFЗО::
0,00
Уплате од партиципације за услуге:
131.659,00
Остале уплате:
127.488,57
Исплаћено:
6.555.640,72
Стање на дан 11.12.2018:
5.459.343,00
 
Извршена плаћања по наменама
Медицински и санитетски потрошни материјал:
0,00
Енергенти:
0,00
Превоз запослених:
0,00
Остали трошкови:
355.236,97
Лекови и помагала:
6.200.403,75
Зараде запослених:
0,00
Укупно:
6.555.640,72