Финансијски извештај ДЗ "Бечеј" на дан 14.09.2023

 

Стање средстава на рачуну Дома здравља
Претходно стање:
2.738.416,58
Уплате РFЗО::
0,00
Уплате од партиципације за услуге:
0,00
Остале уплате:
0,00
Исплаћено:
1.659,57
Стање на дан 14.09.2023:
2.736.757,01
 
Извршена плаћања по наменама
Медицински и санитетски потрошни материјал:
0,00
Енергенти:
0,00
Превоз запослених:
0,00
Остали трошкови:
1.659,57
Лекови и помагала:
0,00
Зараде запослених:
0,00
Укупно:
1.659,57
Измирења по добављачима: Нема измирења