Заштитa пацијентових права

 

   Пацијент који сматра да му је ускраћено право на здравствену заштиту, пацијент који није задовољан пруженом здравственом услугом, односно поступком здравственог или другог радника Дома здравља "Бечеј", може поднети приговор Саветнику за заштитнику права пацијената.

    Закон о правима пацијената („Сл.гласник РС“ бр. 45/13) ступио је на снагу 30.05.2013. године , а примењује се од 01.12.2013. године.

   Ступањем на снагу Закона о правима пацијената престају да важе одредбе Закона о здравственој заштити („Сл.гласник РС“ бр. 107/05) које се односе на Заштитника пацијентових права у здравственим установама.

   Заштиту права пацијената по Закону о правима пацијената обезбеђује јединица локалне самоуправе, одређивањем лица која обавља послове Саветника за заштиту права пацијената – Саветник пацијената.

   У јединици локалне самоуправе у Општини Бечеј заштиту права пацијената пружа Саветник пацијената:

Име и преѕиме:   Каролина Смиешко, дипл.правник
Адреса:   Bečej, Бечеј, Трг Ослобођења бр.2., приземље соба бр. 5.
Радно време:   радним даном од 08 – 14,00 час.
Телефон:   064/82-83-872
Е-маил:   karolina.smiesko@becej.rs