Untitled Document

Службе Дома здравља Бечеј

 

1. Служба за здравствену заштиту деце и жена
Начелник: др Косана Нешић, педиијатар
Руководилац школског одељења: др Ђурђинка Дрча-Станко, педиијатар

2. Служба за здравствену заштиту одраслих
Начелник: др Александра Новчић, спец. опште медицине
Руководилац одељења Медицине рада: др Матилд Гилих-Заварко, спец. мед. рада.

3. Служба хитне медицинске помоћи
Начелник: др Синиша Шијачић, спец. ургентне медицине

4. Служба стоматолошке здравствене заштите
Начелник: др Раденко Милановић, стоматолог

5. Специјалистичко консултивна служба
Начелник: dr Слађана Гајинов, оториноларинголог
Руководилац одељења лабораторијске дијагностике: др Андреј Михајловић, спец. клиничке биохемије

6. Апотека
Начелник: Мирјана Радаковић, дипл. пхарм.

7. Служба за правне, економске и финансијске послове
Директор Дома здравља: др Димитров Слободан, спец. опште медицине
Помоћник директора за правне послове: Бранислава Степанов, дипл. правник
Помоћник директора за медицинске послове: др Биљана Јовановић, спец. опште медицине
Главни техничар Дома здравља: Драган Бановић, мастер организатор здравствене неге

8. Служба за техничко и хигијенско одржавање
Начелник: Даниел Бобањ, дипл. инг. информатике
Шеф возног парка: Жељко Попов