Локације објеката Дома здравља "Бечеј"

 

   Локације
Централна зграда
Рехабилитација - Јодна Бања
Стоматологија
Дечији Диспанзер
Амбуланта Ново Село
Здравствена станица Бачко Петрово Село
Здравствена станица Бачко Градиште
Амбуланта Радичевић
Амбуланта Милешево
Амбуланта Пољанице
 
 
Апотека Бечеј
Апотека Бачко Петрово Село
Апотека Бачко Градиште