Локације објеката Дома здравља "Бечеј"

 

   Локације
Централна зграда
Рехабилитација
Стоматологија
Дечији Диспанзер
Амбуланта Ново Село
Здравствена станица Бачко Петрово Село
Здравствена станица Бачко Градиште
Амбуланта Радичевић
Амбуланта Милешево
Амбуланта Пољанице
 
 
Апотека Бечеј
Апотека Бачко Градиште