Untitled Document
   Капитација - шта је то и чему служи

„Сваки грађанин Србије требало би да има свог изабраног лекара и мора да зна како се зове његов лекар. То је пут враћања поверења у здравствени систем. Капитација подразумева промену начина финансирања због тога што се претпоставља да тај начин финансирања садржи неке делове који се тичу мотивисања доктора и сестара у домовима здравља да раде много више превентивних прегледа који су планирани у раду домова здравља. Није капитација сама по себи циљ, она подразумева да ви плаћате дом здравља не по томе колико има квадрата и људи, већ по томе колико грађана гравитира том дому здравља... "... "

 

Проф. др Томица Милосављевић

министар здравља Републике Србије

 

Шта је капитација?

Капитација представља механизам плаћања где лекар или здравствена установа добијају унапред одређени фиксни износ средстава за одређени временски период (месечно, тромесечно, годишње) за сваког пацијента који се регистровао код тог лекара или здравствене установе како би обезбедила пружање свих предвиђених здравствених услуга (на примарном, секундарном или терцијарном нивоу).

Износ новца који се обезбеђује је унапред дефинисан и не зависи од тога које су услуге у том временском периоду пружене. Код овог начина плаћања лекар или здравствена установа сносе значајан ризик, сама здравствена установа на неки начин постаје мало здравствено осигурање. Износ капитације се одређује у односу на очекиване трошкове пружања здравствене заштите.

Количина новца у капитацији може бити фиксна или “прилагођена ризику”. Повећана фиксна количина односи се најчешће на пол, године, хроничне болести и социјални статус.

У нашем систему примарне здравствене заштите (ПЗЗ) донета је одлука о постепеном преласку са финансирања само на основу броја запослених и њихових колективних уговора на плаћање према броју опредељених пацијената према сваком запосленом. На тај начин смањиће се “уравниловка” у којој они који раде примају исто колико и они који не раде или раде мање.

 

"Систем капитације требало би да донесе веће задовољство и лекару и пацијенту, лекару кроз адекватну награду за уложени труд, а пацијенту већу бригу за њега и његово здравље. Систем подразумева да лекар буде плаћен према броју пацијената који су опредељени за њега, а опредељење пацијента према одређеном лекару зависи од квалитета пружене услуге. Свакако да ће пацијент бирати лекара који за њега има више времена и који се боље брине о његовом здрављу. Што се тиче саме формуле плаћања, она ће за почетак бити једноставна, а касније надограђивана. За почетак се планира да лекар на основну зараду буде додатно стимулисан према броју опредељених пацијената. Касније ће у ту формулу бити уведени неки други критеријуми као што је, рецимо, број превентивних прегледа..."....".

Светлана Вукајловић,
директорка Републичког завода за здравствено осигурање Србије

 

Пројекат Министарства здравља Републике Србије „Подршка примени капитације у примарној здравственој заштити у Србији“ финансира Европска унија. Активности на пројекту започете су у септембру 2007. године и трајаће до краја 2010. године. Вредност пројекта је 5 милиона еура од чега је 2,5 милиона намењено за техничку помоћ а 2,5 милиона за набавку ИТ опреме за здравствене установе које су укључене у пројекат.

* текст преузет са сајта www.kapitacija.org

Преузимање изјаве о избору лекара у пдф формату

 

 

Изјаву можете попунити у 3 примерка (са подацима које знате) и однети на шалтер амбуланте где Ваш изабрани лекар ради.

Напомињемо само да у школском и предшколском одељењу потписану изјаву мора да донесе родитељ, а не дете самостално.***Текстови су преузети од разних аутора и доступни су јавности у разним облицима.