Untitled Document
   Календар обавезних имунизација лица одређеног узраста


Uzrast - Starost Vakcina
BCG  HB  DTP  OPV  MMR  Hib  DT  dT  TT
Odmah po rođenju, odn.
u prvom mesecu života
В  prva doza
+ *HBIG
             
u drugom mesecu života   druga doza              
u trećem mesecu života )odmah posle navšenog drugog meseca)     prva doza
prva doza
  prva doza
     
sa tri i po meseca života     druga
doza
druga
doza
  druga
doza
     
do šestog meseca života   treća
doza
treća
doza
treća
doza
  treća
doza
     
od 12. do navršenog 15 meseca života         В        
од 17. до навршеног 24. месеца живота     Р1 Р1          
u sedmoj godini života pre upisa u prvi razred osnovne škole       Р2 Р   Р2    
u 12. godni života   tri doze
**(0,1,6)
             
u 14. godini, u završnom razredu osnovne škole       Р3       Р3  
nakon navršenih 30 godina                 Р4
nakon navršenih 40 godina                 Р5
nakon navršenih 50 godina                 Р6
nakon navršenih 60 godina                 Р7
Vakcine se daju isključivo u Domovima zdravlja nakon provere zdravstvenog stanja i postojanja privremenih ili trajnih kotraindikacija za davanje vakcine.
Legenda:
* imunigloulin protiv hepatitisa B (HBIG) se daje novorođenčadi HbsAg + majki
** ukoliko nije ranije primljena daje se u 12 godini tri doze (nulti mesec, posle mesec dana i posle 6 meseci)
В vakcinacija
Р revakcinacija (prva, druga treća doza vakcine po redosledu davanja vakcine)
DTP vakcina protiv difterije tetanusa i velikog kašlja koja sadrži toksoide difterije i tetanusa i inaktivisanu korpuskulu Bordetella pertusis. Daje se do navršenih pet godina života.
DTaP vakcina protiv difterije tetanusa i velikog kašlja koja sadrži toksoide difterije i tetanusa i acelularnu pertusis. Daje se do navršenih pet godina života.
DT vakcina protiv difterije tetanusa koja sadrži toksoide difterije i tetanusa. Daje se do navršenih 7 godina života.
dT vakcina protiv difterije tetanusa za odrasle koja sadrži toksoide difterije i tetanusa. Redovno se daje od navršenih 7 godina živta do navršenih 14 godina života.
TT vakcina protiv tetanusa koja sadrži toksoid tetanusa. Vakcina izbora nakon 14 godina života. Može se davati i mlađim osobama ukoliko nema prethodno navedenih vakcina.
OPV živa oralna tritipna polio vackina protiv dečije paralize koja sadrži sva tri tipa živa oslabljena polivirusa. Daje se zdravoj deci od rođenja do 14 godina. Vackina izbora do navršenih 12 meseci života.
IPV inaktivisana polio vakcina protiv dečije paralize. Daje se u slučaju imunodeficijencije i kao prva doza za započinjanje vakcinacije dece sa navršenih 12 meseci života.
MMR vakcina protiv malih boginja, zaušaka i crvenke - rubiole koja sadrži žive ali oslabljene viruse malih boginja, zaušaka i crvenke. Redovno se daje od navršenih 12 meseci do navršenih 14 godina života.
HB vakcina protiv hepatitisa B dobijena genetskim inženjeringom, sadrži prečišćeni HbsAg. Prva doza se daje u porodilištu, druga za mesec dana, a treća 6 meseci nakon prve doze. HBIG se daje kod akcidenta sa infektivnim materijalom i kod novorođenčadi HbsAg pozitivnih majki, po preporuci u prvih 12 sati, u dozi koju propisuje proizvođač (kao i IV doza vakcine u skladu sa Pravilnikom). ).
Hib konjugovana vakcina protiv oboljenja izazbanih hemofilusom influence tipa B.
Napomena:
Postoje i vakcine koje se daju po:
- kliničkoj indikaciji (hepatitis B, pneumokok, meningokok) i
- ekspoziciji (hepatitis B i besnilo)


***Текстови су преузети од разних аутора и доступни су јавности у разним облицима.